Serveis

Gestió de finques: Gestionem, assessorem, i tenim cura de la comunitat de propietaris i dels veïns i veïnes.

Subvencions de Rehabilitació: Us ajudem a sol·licitar i realitzar les gestions per a beneficiar-vos de subvencions per a la millora de la finca i dels habitatges.

Convivència i Mediació: Oferim un servei de mediació per a millorar la convivència i ajudar en la presa de decisions i acords entre els veïns i veïnes de la comunitat.

Administració financera: Us acompanyem i assessorem en la vessant econòmica, comptable de la comunitat de propietaris amb la idea d’optimitzar els recursos.

Servei jurídic i fiscal: Us assessorem legal i fiscalment en els temes que impliquen a la comunitat de veïns i veïnes.

Comunitat Energètiques: Analitzem les possibilitats de realitzar millores energètiques i revisem amb detall els contractes de subministrament.

Desplaça cap amunt