TARIFES A COMUNITATS

 • Finques urbanes 6€ per departament i mes
 • Preu mínim anual per finques 800€
 • Aparcaments de vehicles (1,5 € per plaça i mes)
 • Preu mínim per aparcament 700€
 • Suplements: 7€ per departament i any amb mínim de 45€ per finca i any.

SERVEIS COMUNITARIS TARIFATS

 • Reunió extra fora despatx 95€
 • Reunió extra despatx 150€
 • Legalització llibre d’actes NIF 300€
 • Mecanització de Llibre d’actes 185€
 • Alta Cadastre finca nova 360€
 • Tramitació de l’informe de Protecció de Riscos Laborals 180€
 • Tramitació i inscripció de la Llei de Protecció de Dades Personals 90€
 • Certificat de firma electrònica per la relació amb les administracions 150€ (vigència 2 anys)
 • Redacció Estatuts 300€
 • Redacció de reglament d’ordre interior 150€
 • Certificat corrent de pagament 60€
 • Redacció d’informes varis (no certificats) 40€
 • Estudi, confecció i tramitació d’instància 150€
 • Sol·licitud de subvencions i ajudes 390€
 • Redacció contracte Obra 270€
 • Tramitació Informe Registral 45€
 • Confecció i tramitació burofax reclamació 65€ (preu de Correus a part)
 • Assistència a Jutjats com a testimoni 150€
 • Redacció i tramitació amb hisenda models fiscals;
  • Mod 111 70€
  • Mod 190 100€
  • Mod 184 (més 8€ per propietari declarant) mínim de 80€
  • Mod 347 120€
 • Gestió de nómina i Seguretat Social per al personal contractat 50€
 • Consulta Propietat Horitzontal 75€
 • Custodia i gestió del llibre de l’edifici (inclosa en la tarifa a comunitats)

ALTRES SERVEIS FORA DE TARIFA

 • Selecció, organització i base de dades de tots els proveïdors de serveis necessaris per a la comunitat.
 • Gestió i seguiment d’incidències amb els industrials per al diagnòstic i les reparacions.
 • Gestió de pressupostos i factures per incidències amb despeses no ordinàries.
 • Informació i consell de la millor manera de preveure el manteniment de la finca.
 • Informació i consell de com programar i organitzar les obres amb les màximes garanties.
 • Assessorament i planificació per gestionar la tresoreria necessària per obres.
 • Informació dels ajuts i subvencions que es poden gaudir.
 • Informació per la resolució de conflictes de convivència i les possibles accions a emprendre.
 • Assessorament per la redacció de Reglament d’Ordre Interior.
 • Informació i consell respecte a les pòlisses d’assegurances comunitàries i individuals.
Desplaça cap amunt